Chiều – thơ: Hồ Dzếnh, nhạc: Dương Thiệu Tước

Bài thơ Chiều (Màu Cây Trong Khói) của nhà thơ Hồ Dzếnh được nhạc sĩ Dương Thiệu Tước phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Đọc thêm: Hồ Dzếnh & Những bài thơ phổ nhạc Chiều (Màu Cây Trong Khói) – Hồ Dzếnh Trên đường về nhớ đầyChiều chậm đưa…