Tình anh bán chiếu – Viễn Châu

Soạn giả Viễn Châu tâm sự: “.. Năm 1961, Giám đốc hãng đĩa nhạc Hồng Hoa bảo tôi, đệ nhất danh ca Út Trà Ôn đã ký với hãng của ông một hợp đồng làm việc, vì vậy tôi phải sáng tác ngay một bản vọng cổ để Út Trà…

Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà – Viễn Châu

Võ Đông Sơ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết có tên “Giọt Máu Chung Tình” của Tân Dân Tử, xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1926 (Tân Dân Tử là một trong những tác giả tiên phong cho thể loại tiểu thuyết lịch sử Việt Nam ở giai đoạn…

Dạ cổ hoài lang – Cao Văn Lầu

“Tôi đặt bài này bởi tôi rất thương vợ. Năm viết bản ‘Dạ Cổ Hoài Lang’, tôi đã ăn ở với vợ tôi được 3 năm mà không có con. Tam niên vô tử bất thành thê. Vợ chồng ăn ở với nhau trong 3 năm, vợ không sinh con,…