Bay qua biển Đông – Lê Việt Khánh

Năm 2011, khi tàu Bình Minh bị cắt cáp ở biển Đông, làn sóng yêu nước của các bạn trẻ ở Hà Nội khá mãnh liệt. Tình yêu nước sục sôi, cảm xúc trào dâng, trong một đêm tháng 6, Khánh thức dậy, viết một mạch “Bay Qua Biển Đông”…