[Sheet] Yêu người như thế đó – thơ: Phạm Lê Phan, nhạc: Trần Thiện Thanh