[Sheet] Yêu người như thế đó – thơ: Phạm Lê Phan, nhạc: Trần Thiện Thanh

Yeu nguoi nhu the do Tran Thien Thanh - [Sheet] Yêu người như thế đó - thơ: Phạm Lê Phan, nhạc: Trần Thiện Thanh