Thư viện giai thoại

Cảm ơn Quý Cô Bác, Anh Chị đã ghé thăm Vàng Son!

Thư Viện Giai Thoại là nơi tổng hợp thông tin các nhạc phẩm hiện có trên Vàng Son, được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z. Riêng ký tự #, là đại diện cho nhạc phẩm bắt đầu bằng chữ số, ví dụ: 24 Giờ Phép, 60 Năm Cuộc Đời, ..