[Sheet] Vàm Cỏ Đông – thơ: Hoài Vũ, nhạc: Trương Quang Lục