[Sheet] Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – thơ: Phạm Tiến Duật, nhạc: Hoàng Hiệp