[Sheet] Triệu đóa hồng – nhạc Nga, lời Việt: Thế Hiển