[Sheet] Tình phai – thơ: Phan Thị Nguyệt Hồng, nhạc: Nguyễn Ngọc Tài

Tinh Phai Nguyen Ngoc Tai Cminor 440001 - [Sheet] Tình phai - thơ: Phan Thị Nguyệt Hồng, nhạc: Nguyễn Ngọc Tài