[Sheet] Tình phai – thơ: Phan Thị Nguyệt Hồng, nhạc: Nguyễn Ngọc Tài