[Sheet] Tiễn đưa – thơ: Đặng Hiền, nhạc: Lê Đức Long