[Sheet] Thà như giọt mưa – thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy