[Sheet] Nửa hồn thương đau – thơ: Thanh Tâm Tuyền, nhạc: Phạm Đình Chương