[Sheet] Những bước chân âm thầm – thơ: Kim Tuấn, nhạc: Y Vân