[Sheet] Người yêu cô đơn – Đài Phương Trang (Phạm Vũ Anh Tứ)