[Sheet] Ngày mai anh lên đường – nhạc: Thanh Trúc, thơ: Lê Giang