[Sheet] Mưa trên biển vắng – nhạc Bulgary, lời Việt: Nhật Ngân