[Sheet] Màu tím hoa sim – thơ: Hữu Loan, nhạc: Trọng Khương & Duy Khánh