[Sheet] Màu tím hoa sim – thơ: Hữu Loan, nhạc: Song Ngọc

mautimhoasim 1 - [Sheet] Màu tím hoa sim - thơ: Hữu Loan, nhạc: Song Ngọc
mautimhoasim1 1 - [Sheet] Màu tím hoa sim - thơ: Hữu Loan, nhạc: Song Ngọc
mautimhoasim2 1 - [Sheet] Màu tím hoa sim - thơ: Hữu Loan, nhạc: Song Ngọc