[Sheet] Màu hoa đỏ – thơ: Nguyễn Đức Mậu, nhạc: Thuận Yến