[Sheet] Lâu đài tình ái – nhạc: Trần Thiện Thanh, thơ: Mai Trung Tĩnh