[Sheet] Khát vọng – phỏng thơ: Đặng Viết Lợi, nhạc: Phạm Minh Tuấn