[Sheet] Hoa trắng thôi cài trên áo tím – thơ: Kiên Giang, nhạc: Huỳnh Anh