[Sheet] Hận Tha La – thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Sơn Thảo