[Sheet] Hai sắc hoa tigon – thơ: T.T.Kh, nhạc: Hà Phương