[Sheet] Hà Nội mùa vắng những cơn mưa – thơ: Bùi Thanh Tuấn, nhạc: Trương Quý Hải

1 51 - [Sheet] Hà Nội mùa vắng những cơn mưa - thơ: Bùi Thanh Tuấn, nhạc: Trương Quý Hải