[Sheet] Em hiền như Ma Soeur – thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy