[Sheet] Dậy mà đi – thơ: Tố Hữu, nhạc: Nguyễn Xuân Tân