[Sheet] Dậy mà đi – thơ: Tố Hữu, nhạc: Nguyễn Xuân Tân

daymadi 1 - [Sheet] Dậy mà đi - thơ: Tố Hữu, nhạc: Nguyễn Xuân Tân