[Sheet] Chút thơ tình người lính biển – thơ: Trần Đăng Khoa, nhạc: Hoàng Hiệp