[Sheet] Chút thơ tình người lính biển – thơ: Trần Đăng Khoa, nhạc: Hoàng Hiệp

Tho tinh linh bien 01a 001 - [Sheet] Chút thơ tình người lính biển - thơ: Trần Đăng Khoa, nhạc: Hoàng Hiệp
Tho tinh linh bien 01a 002 - [Sheet] Chút thơ tình người lính biển - thơ: Trần Đăng Khoa, nhạc: Hoàng Hiệp