[Sheet] Bình minh sẽ mang em đi – nhạc Thụy Điển, lời Việt: Đàm Vĩnh Hưng