[Sheet] Bến Thượng Hải – nhạc Hoa, lời Việt: Nhật Ngân