[Sheet] Bao giờ biết tương tư – nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy