[Sheet] Áo anh sứt chỉ đường tà – thơ: Hữu Loan, nhạc: Phạm Duy