[Sheet] Anh vẫn hành quân – thơ: Trần Hữu Thung, nhạc: Huy Du