Bông hồng cài áo – Phạm Thế Mỹ

Ban đầu, Bông Hồng Cài Áo là tên một tùy bút về Mẹ do Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết năm 1962 tại Sài Gòn. Trong tùy bút, Thiền sư có kể về một tập tục mà ông gặp ở Nhật Bản: Tây phương không có ngày Vu-lan nhưng cũng…

Những ngày xưa thân ái – Phạm Thế Mỹ

Khi Phạm Hổ in tập thơ Những Ngày Xưa Thân Ái ở miền Bắc thì ở miền Nam Phạm Thế Mỹ cũng sáng tác một bài hát cùng tên với ca từ rất đẹp: “Tôi về qua xóm nhỏ. Con đò nay đã già. Nghe tin anh gục ngã. Dừng…