Mấy độ truân chuyên – Vũ Thanh

“Bài hát tôi viết riêng cho Tố My trong những ngày hai chú cháu mới nhận biết nhau. Đây cũng là nhân duyên để chúng tôi nhận nhau là Bố – Con. Có lẽ vì nhân duyên này mà bài hát đã rất thích hợp với chất giọng Tố My….