Trần Trung Đạo & Những bài thơ phổ nhạc

Nhà thơ Trần Trung Ðạo quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Cựu học sinh trường Trung học Duy Xuyên, Trung học Trần Quý Cáp, Hội An, cựu sinh viên Kinh Tế, Vạn Hạnh và Luật, Sài Gòn. Vượt biên bằng đường biển năm 1981, tạm trú tại trại Palawan, định…