Hạt gạo làng ta – thơ: Trần Đăng Khoa, nhạc: Trần Viết Bính

Ở tuổi gần 80, nhạc sĩ Trần Viết Bính tâm sự với tôi: “Bài hát Hạt Gạo Làng Ta tôi viết khi 37 – 38 tuổi (năm 1971), khi ấy đất nước ta đang có chiến tranh. Để làm ra được hạt gạo, lúc đó khó lắm, vất vả lắm,…