Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương

Nhắc đến sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, người ta không thể không nhắc đến ca khúc Ly Rượu Mừng được ông sáng tác từ đầu những năm 1950 của thế kỷ trước. Bài hát này đã có thời bị cấm biểu diễn. Nhà báo Nguyên…

Mộng dưới hoa – thơ: Đinh Hùng, nhạc: Phạm Đình Chương

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã dựa trên 2 bài thơ của thi sĩ Đinh Hùng là “Tự Tình Dưới Hoa” và “Xuôi Dòng Mộng Ảo” (trong tập ‘Đường Vào Tình Sử’ – 1961) để soạn lời cho bản nhạc này ..   Tự tình dưới hoa – Đinh Hùng…