Chiều mưa biên giới – Nguyễn Văn Đông

Có lẽ những ai yêu nhạc thời trước 1975 đều biết đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với những bài nổi tiếng như: Chiều mưa biên giới, Khi đã yêu, Phiên gác đêm xuân, Sắc hoa màu nhớ, Hải ngoại thương ca, .. Ông là cựu quân nhân, cho nên…

Sắc hoa màu nhớ – Nguyễn Văn Đông

Vào năm 1956, đơn vị tôi đóng quân ở Chiến khu Đồng Tháp Mười, được xem là mặt trận tiền tiêu nóng bỏng vào thời bấy giờ. Khi ấy, tôi mang cấp bực Trung úy, mới 24 tuổi đời, còn bạch diện thư sinh. Tuy hồn vẫn còn xanh nhưng…