Đồng xanh (Greenfields)

Đồng Xanh (Greenfields) được ba ca nhạc sĩ trong ban The Easy Riders (Terry Gilkyson – Rich Dehr – Frank Miller) sáng tác và thu âm từ năm 1956. Thế nhưng phiên bản đó hầu như không được ai chú ý, và phải chờ đến đầu năm 1960, sau khi…