Phật Giáo Việt Nam – Lê Cao Phan

Nhạc sĩ Lê Cao Phan chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác nhạc phẩm Phật Giáo Việt Nam rằng: Tôi viết ca khúc Phật Giáo Việt Nam đúng vào tối mùng 09 tháng 05 năm 1951, trong dịp đại hội thống nhất Phật giáo ba miền Bắc Trung Nam, diễn…