[Sheet] Anh còn yêu em – thơ: Phạm Thành Tài, nhạc: Anh Bằng