Thơ tình cuối mùa thu – thơ: Xuân Quỳnh, nhạc: Phan Huỳnh Điểu

Bài thơ Thơ Tình Cuối Mùa Thu của nhà thơ Xuân Quỳnh được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhiều lần nói với công chúng yêu nhạc rằng: “Trong các nhà thơ, tôi thích nhất Xuân Quỳnh, bởi thơ của Quỳnh giản…

Thuyền và biển – thơ: Xuân Quỳnh, nhạc: Phan Huỳnh Điểu

Bài thơ Thuyền Và Biển của nhà thơ Xuân Quỳnh được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Đọc thêm:Thơ tình cuối mùa thu – thơ: Xuân Quỳnh, nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời thơ Em sẽ kể anh ngheChuyện con thuyền và biển: “Từ ngày…