Bình thường thôi – Vũ Quốc Việt

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt chia sẻ: “.. ‘Bình Thường Thôi’ có cái tứ tương tự như câu thơ: ‘Hôm qua em đi tỉnh về / Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều’ của Nguyễn Bính. Tôi viết về sự thay đổi của con người khi đến môi trường…

Còn đó chút hồng phai – Vũ Quốc Việt

Khi Cẩm Vân, Quang Dũng cất lên: ‘Còn đó một chút hư vô. Còn đó một chút đê mê. Nhớ nhung phù du. Chấp cánh bay, bay theo cõi mơ…’ có gì đó thổn thức nơi trái tim người nghe dù hơn 10 năm qua ..   Tình yêu thơ…