Bạc trắng lửa hồng – Trương Hoàng Xuân (Thy Linh)

Trên tờ nhạc gốc của Bạc Trắng Lửa Hồng có 4 câu thơ: Em đi về với bạc tiền nhung lụa Tôi âm thầm ôm nhung nhớ nào nguôi Kỷ niệm ấy bây giờ không còn nữa Cuộc tình xưa thôi đã dở dang rồi (ý thơ: Tú Nhi) Lời…

Hái hoa rừng cho em – Trương Hoàng Xuân

Tâm sự về hoàn cảnh ra đời của bản Hái hoa rừng cho em, Trương Hoàng Xuân cho biết bản này nhạc sỹ sáng tác ngoài quân trường. Nhiều lúc nhớ ‘người yêu’, nhạc sỹ đã viết thư và trộm hái hoa rừng (vì sợ cấp trên phát hiện thiếu…