Trịnh Bửu Hoài & Những bài thơ phổ nhạc

Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài sinh ngày 16 tháng 05 năm 1952 tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông sáng tác từ trước năm 1966. Từ 1975 cho đến 2011, ông từng trải qua các chức vụ: Phóng viên Đài phát thanh Châu Đốc, Chủ tịch…