Hồn trinh nữ – thơ: Nguyễn Bính, nhạc: Trịnh Lâm Ngân

Bài thơ Viếng Hồn Trinh Nữ của nhà thơ Nguyễn Bính được bộ ba nhạc sĩ Trần Trịnh, Lâm Đệ và Nhật Ngân (Trịnh Lâm Ngân) phổ nhạc thành bài hát Hồn Trinh Nữ. Một lần Nguyễn Bính cùng Vũ Trọng Can đang đứng ở nhà số 20 phố Hàng…

Quê hương – thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Giáp Văn Thạch

Bài thơ Bài Học Đầu Cho Con lúc đầu được nhà thơ Đỗ Trung Quân làm đề tặng bé Quỳnh Anh (con của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, khi đó mới một tuổi), đăng lần đầu năm 1986 trên báo Khăn quàng đỏ. Khi đăng bài này thì người biên tập…

Viếng lăng Bác – thơ: Viễn Phương, nhạc: Hoàng Hiệp

Năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành, nhà thơ Viễn Phương ra thăm miền Bắc, vào lăng viếng Bác Hồ. Bài thơ Viếng Lăng Bác được sáng tác trong dịp…