Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên

Trong lần phỏng vấn tác giả Cao Cung Lên thực hiện năm 1996 của nhà thơ Lê Đình Bảng, nhạc sĩ Hoài Đức (Giuse Lê Đức Triệu) đã chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của ca khúc rằng: Năm 1945, đại chủng viện Xuân Bích tạm đóng cửa, vì…