Đặng Thế Phong & Những sáng tác để đời

Nhạc sĩ Đặng Thế Phong sinh ngày 14 tháng 04 năm 1918 tại thành phố Nam Định. Là con thứ hai của một gia đình có 6 anh em, 2 trai 4 gái. Cha ông là Đặng Hiển Thế, Thông phán Sở Trước bạ Nam Định. Vì cha mất sớm,…

Đêm thu – Đặng Thế Phong

“Đêm Thu” là ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Đặng Thế Phong được ông viết cho đêm lửa trại của học sinh Hà Nội năm 1940. Nhận xét của Phạm Duy Bài “Đêm Thu” được soạn với nhạc thuật Tây Phương dùng nhịp valse chậm để diễn tả lòng…

Giọt mưa thu – Đặng Thế Phong & Bùi Công Kỳ

Về hoàn cảnh ra đời của “Giọt Mưa Thu”, theo một bài viết của nhạc sĩ Lê Hoàng Long: “Thế rồi, một hôm mưa rơi tầm tã, giọt mưa lộp bộp trên mái lá, thánh thót từng giọt xuống đường, Đặng Thế Phong buồn quá, con tim như thắt lại,…

Con thuyền không bến – Đặng Thế Phong

Về hoàn cảnh ra đời của “Con Thuyền Không Bến”, có tài liệu cho rằng ca khúc này được Đặng Thế Phong hoàn chỉnh ở Nam Vang và lần đầu trình diễn tại rạp Olympia, Hà Nội năm 1941. Theo một bài viết của nhạc sĩ Lê Hoàng Long: “Năm…