Mùa xuân đó có em – Anh Việt Thu

Trên tờ nhạc gốc của nhạc phẩm Mùa Xuân Đó Có Em đề rằng: Mùa Xuân còn gì, thưa em? Sáu dây rét mướt chưa mềm trăng khơi. Thơ đề HOÀNG-TRÚC-LY Bài hát viết trên đồng dây thép gió Phú Thọ Mùa xuân ngủ muộn năm sáu mươi chín, trời…

Hai vì sao lạc – Anh Việt Thu

Nhạc sĩ Anh Việt Thu tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang, sinh năm 1939 tại Campuchia, đến năm 1940 mới được làm giấy khai sinh tại Tiền Giang. Bút danh Anh Việt Thu có nghĩa là “Anh của Việt Thu” vì em trai của ông có tên là Việt…

Tám điệp khúc – Anh Việt Thu

Có vài dòng ghi trên bản nhạc gốc của “Tám Điệp Khúc”: “Bài hát của chàng dành ru khi nàng buồn ngủ” (1965)   Anh Việt Thu tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang, sinh năm 1939 tại Campuchia, đến năm 1940 thì mới được làm giấy khai sinh tại…